ΣΧΕΤΙΚΑ

1973

Ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Καραβόλια το αρχικό κατάστημα στη πλατεία Ιαλυσο.

1985

Η επιχείρηση μεταφέρεται στο παρόν ιδιόκτητο ακίνητο.

1992

Πραγματοποιείται η πρώτη επέκταση.

2009

Πέρναει στα χέρια της 2ης γενιά.

2012

Ολική ανακαίνιση της παραγωγής αλλά και του καταστήματος.

2015

Προσθήκη της γωνίας coffee & bites.

ΙΣΤΟΡΙΑ
DSC_7234

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται από αγνές πρώτες ύλες χωρίς την προσθήκη συντηρητικών με βαθιά προτίμηση στους τοπικούς προμηθευτές.

ΝΕΡΟ

Το νερό που χρησιμοποιείται προέρχεται από το Δίκτυο Ύδρευσης της περιοχής και υπόκειται σε επεξεργασία για τη μείωση της σκληρότητας, του υπολειμματικού χλωρίου, του μικροβιολογικού φορτίου καθώς και των οσμών.

Το νερό διέρχεται από φίλτρο για τη συγκράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων και στη συνέχεια από αποσκληρυντή, ο οποίος μέσω ρητίνης ιοντοεναλλαγής μειώνει τη σκληρότητα του. Έπειτα περνάει από φίλτρο ενεργού άνθρακα το οποίο συγκρατεί το υπολειμματικό χλώριο, βελτιώνοντας έτσι τη γεύση καθώς και την οσμή του. Το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας αποτελείται από το σύστημα απολύμανσης UV. Kατά το στάδιο αυτό, γίνεται απολύμανση του νερού μέσω της υπεριώδους ακτινοβολίας της λάμπας UV η οποία καταστρέφει το DNA των επιβλαβών οργανισμών (βακτηρίδια, ιοί κτλ.) καθιστώντας το έτσι ιδανικό για χρήση.

DSC_7191-2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων παρακολουθείται καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία, από το στάδιο της παραλαβής των πρώτων υλών μέχρι και την πώληση στον καταναλωτή.
Η επιλογή των προμηθευτών μας, γίνεται κατ’ αξιολόγηση και με απαραίτητη αρχική προϋπόθεση την εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας τροφίμων στις προμηθευόμενες πρώτες ύλες. Στη παραγωγική διαδικασία εφαρμόζονται οι Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP-Good Hygiene Practices) καθώς και της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP- Good Manufacturing Practice) με σκοπό κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας να ελέγχεται για την ασφάλεια του.
Τα τελικά προϊόντα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές τόσο ως προς τις οργανοληπτικές τους, αλλά και ως προς τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές τους ιδιότητες.
Επίσης, υπάρχει διαθέσιμος κατάλογος με τα πιθανά αλλεργιογόνα συστατικά που περιέχονται στα προϊόντα μας, έτσι ώστε να γίνεται σωστή και υπεύθυνη εξυπηρέτηση των πελατών μας.