ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο φούρνος μας παράγει τα προϊόντα έχοντας έντονη περιβαλλοντική συνείδηση.
DSC_7313_edit

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο φούρνος μας παράγει τα προϊόντα έχοντας έντονη περιβαλλοντική συνείδηση. Η παραγωγή γίνεται βάσει προγραμματισμού έτσι ώστε να μειώνεται η κατανάλωση τόσο της ενέργειας όσο και του νερού με συστήματα αυτόματης διακοπής της ροής του νερού.

Η επιχείρηση συμμετέχει στην ανακύκλωση διαφόρων υλικών (χαρτί, πλαστικό κτλ.) ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια περιορισμού των αποβλήτων της. Τέλος, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, επιλέγονται έτσι ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να παράγονται σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.